Info för medlemmar

 

 

Information för medlemmar

 

Nycklar

 

I samband med inflyttning ska den nye lägenhets innehavaren få 3 nycklar märkta HG som går till ytterdörrarna, tvättstugan, vinden och cykel rummet. Om du inte fått 3 nycklar kontakta i första hand den tidigare ägaren av lägenheten och i andra hand styrelsen.

 

Trivselregler


Av hänsyn till sina grannar förbinder sig bostadsrättshavaren/hyresgästen att följa nedanstående trivselregler som är ett konkret komplement till hyreslagen, BRF-stadgar samt bostadsrättslagen. Observera att bestämmelserna inte är fullständiga. Det innebär att även sådant som inte nämns här kan medföra att man stör sina grannar på ett otillåtet sätt eller på annat sätt missköter sitt boende.

 

 • Spela gärna musik men se till att ni inte stör era grannar.

 

 • Umgås gärna med vänner i lägenheten/fastigheten men se till att ni inte stör era grannar. "Förvarna" gärna dina grannar med en lapp i entrén när du ska ha fest

 

 • Spika, borra, slipa mellan kl. 08.00 och 21.00 på vardagarna och mellan kl. 09.00 och 21.00 på helger.

 

 • På grund av brandfaran samt vikten av fria utrymningsvägar är det förbjudet att placera föremål, t.ex. vagnar och cyklar vid entré, i trapphus, i vinds- eller källargångar.

 

 • Rök utanför fastighetens allmänna utrymmen. På fastighetens terrass är rökning samt grillning tillåtet.

 

 • Tänk på att paketera dina sopor ordentligt innan du kastar ned dem i sopnedkastet. T.ex. större pappförpackningar och dylikt fastnar lätt och att ringa efter fastighetsskötare som rensar sopnedkastet kostar oss alla pengar. Pizzakartonger och liknande kastas i grovsoprummet.

 

 • Tänk på att lämna våra gemensamma utrymmen, som tvättstugan och takterrassen som du själv vill att den ser ut när du kommer.

 

 • Lägenhetsinnehavaren/hyresgästen ansvarar för eventuell nedskräpning som anlitad hantverkare förorsakar. Detsamma gäller eventuell nedsmutsning, t.ex. extra damm eller färg spill i gemensamma utrymmen.

 

 • Kontakta styrelsen angående tillstånd att sätta upp; parabolantenner, utomhusantenner, skyltar, markiser eller dylikt.

 

 • Anser du att en granne ofta stör, börja gärna med att själv kontakta personen ifråga. Om detta inte hjälper, kontakta då styrelsen som i sin tur kontaktar den berörda personen.

 

I Brf Timmerhögens stadgar står det "följa allt som krävs för att bevara sundhet, ordning och skick inom huset". För mer information se Brf. Timmerhögens stadgar under kap. Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter, samt i Bostadsrättslagen (1991:614) 7 Kap. Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter.”

 

Andrahandsuthyrning Bostadsrättslägenhet

Föreningens stadgar säger:

§16. En bostadsrättshavare får upplåta hela sin lägenhet i andra hand endast om styrelsen ger sitt samtycke.

 

Föreningen tillåter i enlighet med Hyresnämndens riktlinjer, uthyrning av bostadsrätt i andra hand. Det vill säga, att hyra ut sin lägenhet till någon som ska använda lägenheten självständigt. 


Om skälen faller inom vad som kan betraktas som rimliga så får bostadsrättshavaren initialt hyra ut i två år totalt, där vi godkänner ett år i taget. Därefter vill vi i styrelsen ha kontakt med bostadsrättshavaren igen för att stämma av planerna med boendet framöver.


Styrelsens godkännande krävs även om lägenheten skall lånas ut hyresfritt till en vän, släkting eller partner, om det överstiger 4 sammanhängande veckor. 


Förening, företag eller organisation kan hyra i andra hand, men då skall den fysiska personen som nyttjar lägenheten stå på kontraktet. Om den fysiska personen ändras ska en ny ansökan skickas in.


Systematiskt upprepade korttidsuthyrningar godkänns inte. Föreningen tillåter max två separata uthyrningstillfällen(och hyresgäster) per år oavsett hyrestid.


Hyr du ut i andrahand utan föreningens godkännande betraktas din uthyrning som otillåten och kan i en förlängd process leda till förlorat medlemskap i föreningen och tvångsförsäljning av din bostadsrätt.


Mall för ansökan om 2:a handsuthyrning finns på nätet eller hos styrelsen. Ansökan skall kompletteras med kopia på det 2:a handskontrakt som skrivs med 2:a handshyresgästen. Ansökan kan antingen postas till styrelsen (Brf Timmerhögen, Timmermansg. 44, 118 55 Stockholm) eller lämnas direkt i föreningasbrevlådan (entrén 44:an). Styrelsen tar sedan ett beslut och kommunicerar/meddelar det.


Tänk på att det är du som bostadsrättshavare som har det yttersta ansvaret för dina hyresgäster. Du ansvarar alltså för att hyresgästerna följer föreningens stadgar och ordningsregler samt att månadsavgiften till föreningen betalas in.

 

Kom ihåg:

 • För att få hyra ut din lägenhet i andra hand måste du ALLTID ha styrelsens tillstånd.

 

 • Namn och övriga uppgifter om 2:a handshyresgästen måste meddelas till styrelsen i samband med ansökan. Detta gäller även korttidsuthyrning via t ex Airbnb, Blocket och liknande tjänster, oavsett hyrestid.

 

 • Föreningen tillåter max två separata uthyrningstillfällen (och hyresgäster) per år oavsett hyrestid.

 

 • Mallar för ansökan och avtal finns på nätet eller hos styrelsen.

 

 • Det är du, som bostadsrättsinnehavare, som har det yttersta ansvaret för dina hyresgäster.

 

Bredband

 

För att använda fiberbredbandet, med flera enheter och trådlöst, behövs en router. Du kan beställa en när du ringer Telenor (fd Bredbandsbolaget) och aktiverar din tjänst.  Om du redan har en router så kan du eventuellt använda den – rådgör med Telenor. Det går också att koppla in en dator via nätverkskabel direkt i fiberuttaget.

Styrelsen ser i dagsläget över ett byte av internetleverantör


Parkering


Föreningen har ingen parkering eller garage utan boende hänvisas till vanlig boendeparkering.


Lokaler


Föreningen har två lokaler som idag nyttjas som musikstudio och lagerlokal.


Medlem i föreningen


Styrelsen beslutat om nya medlemar antingen via mail eller på möten som sker ca en gång i månaden. Det finns inga speciella önskemål för att ansöka om medlemskap i föreningen och inte heller några speciella åtaganden som medlem.


Föreningen godkänner delat ägande dock krävs en minsta ägarandel på 5 %.