Aktuella projekt

Projekt

Dessa projekt planerar styrelsen att genomföra:


  • Måla hussockeln
  • Ny el på vinden (Genomfört)
  • Laga fönsterbleck
  • Fuktmätning yttervägg
  • Reparera ytterdörrar
  • Översyn av tak och skorsten
  • Byte av bredbandsleverantör
  • Översyn flagande fönster (garantiärende)
  • Renovera balkongdörrar